Grundvandsressourcen i området ”Djurs Syd” skal kortlægges

Miljøcenter Århus inviterer Dansk Skovforening til at deltage i en Følgegruppe om kortlægning af grundvandet i Syd Djurs kortlægningsområde. Er du interesseret i grundvandskortlægningsarbejde, så kan du blive medlem af følgegruppen.

Miljøcenter Århus inviterer Dansk Skovforening til at deltage i en Følgegruppe om kortlægning af grundvandet i Syd Djurs kortlægningsområde.

Er du interesseret i at følge grundvandskortlægningsarbejdet i det konkret kortlægningsområde og er du medlem af Dansk Skovforening, så kan du blive medlem af følgegruppen på Skovforeningens mandat.

Kontakt Marie-Louise Bretner, så indstiller et medlem efter først til mølle princippet.

Tilmeldnings frist er Grundlovsdag fredag den 5. juni 2009.

Baggrund

Miljøcenter Århus har overtaget kortlægningen af grundvandsressourcen fra det nu nedlagte Århus Amt.

Kortlægningen af grundvandsressourcen i indsatsområderne Trustrup, Balle, Kolind, Tirstrup, Lyngsbæk, Skellerup og Egedal – under et kaldet Djurs Syd kortlægningsområde – er i gang.

Der skal nu nedsættes en følgegruppe bestående af de involverede kommuner Norddjurs og Syddjurs, vandværker med indvindingsinteresser i indsatsområderne, samt repræsentanter for skov og landbrug.

Første møde

Første møde afholdes onsdag den 17. juni på Kalø Økologiske Landbrugsskole fra kl. 19 til ca. kl. 22.

Dagsordnen er:

  • Velkomst og introduktion
  • Orientering om vores nuværende viden
PAUSE
  • Planer for kortlægningen – det videre forløb
  • Følgegruppens kommentarer
  • Afslutning