Handelskontoret i 2006

Læs om målene for Danske Skoves Handelskontor i 2006 og om deres nye hjemmeside.

Den store udfordring for DSH i 2005 var at sikre den bedst mulige afsætning af den store mængde nåletræ som skovejerne stod med efter stormen 8. januar 2005. Samtidig har DSH brugt ressourcer på at markedsføre løvtræ på eksportmarkederne.

Anstrengelserne har båret frugt, og DSH kan nu tilbyde samarbejde med skovene om handel med stadig flere træprodukter.

I forhold til tidligere år har DSH øget sin omsætning af både løv- og nåletræ, og der er kommet flere nye leverandører og kunder til i perioden.

DSH investerer nu i en forbedring af råtræterminalen i Fredericia for at styrke salget af dansk træ. I foråret flyttes DSHs domicil også til Fredericia.

Ny hjemmeside med nyhedsbrev – Danske Skoves Handelskontors hjemmeside – er blevet større og bedre.

Brug hjemmesiden til at lære firmaet bedre at kende og se købstilbudene til skovejerne.

Handelskontoret udsender et gratis nyhedsbrev. Tilmelding sker på forsiden af hjemmesiden.