Handelsudvalget lukker og slukker – og hvad så?

Skovbruget skal nu finde nye veje til at sikre rimelige konkurrencevilkår i træmarkedet for 25.000 små skovejere som på egen hånd ikke har en jordisk chance for at gennemskue markedet og træffe fornuftige økonomiske beslutninger.

På Skovforeningens generalforsamling den 20. maj vil bestyrelsen foreslå at Handelsudvalget nedlægges. Det er konsekvensen af en langvarig sag hvor Konkurrencestyrelsen uden held har søgt at bevise, at Handelsudvalget har begået ulovlige konkurrencebegrænsende aktiviteter.

Sagen var urimeligt dyr og arbejdskrævende for Skovforeningen. Ingen kan leve med risikoen for at Konkurrencestyrelsen åbner en ny sag imod Handelsudvalget og dets medlemmer.

Derfor har udvalget indstillet aktiviteterne. Skovforeningen skal nu sammen med skovbrugets øvrige parter finde nye veje til at sikre rimelige konkurrencevilkår i træmarkedet for 25.000 små skovejere, som på egen hånd ikke har en jordisk chance for at gennemskue markedet og træffe fornuftige økonomiske beslutninger.

Den tekniske del af Handelsudvalgets arbejde foreslås fremover varetaget af et udvalg med repræsentanter for skovbrugets hovedaktører og Skovforeningens skovkredse. Der er allerede flere konkrete sager at følge op på:

  • Bedre tilpasning af danske opmålings- og sorteringssystemer til internationale forhold for at gøre eksporten af råtræ smidigere.
  • Udarbejdelse af en opmålingsvejledning til træflis for at gøre handel med flis lettere forståelig og mere sikker for de danske skovejere.
  • Revurdering af anbefalingerne om brug af stålhagl til jagt i skov.

Desuden vil Skovforeningen bede om Konkurrencestyrelsens afklaring af lovligheden af en række fundamentale aktiviteter i dansk skovbrug, så vi uden risiko for fremtidige anklager og sanktioner kan fortsætte med disse. Det vedrører:

  • Hvordan skal en person, der er ansat i mere end én skovejendom forholde sig?

  • Hvordan skal en skovadministration, der betjener flere skoves handel med træ, forholde sig?

  • Kan Skovforeningen fortsat udgive en årlig statistik over skovenes økonomi (regnskabsoversigterne)?

  • Hvordan med udgivelsen af Skovøkonomisk Tabelværk?

  • Hvad er muligheden for at danske træhandelsfirmaer kan publicere deres markedsberetninger i Skovforeningens medier.

Vi beklager dybt at Skovforeningen må nedlægge Handelsudvalget som gennem årene har været kendetegnet ved et stort engagement og frivillig indsats fra en lang række personer. Den manglende gennemsigtighed på træmarkedet som vi fremadrettet vil opleve, forhindrer efter vores opfattelse en effektiv og fri konkurrence på træmarkedet hvor mange små udbydere står overfor nogle få og store opkøbere.

Det har vore nabolande indset. Derfor har myndighederne i disse lande accepteret det nødvendige samarbejde i skovbruget for at skabe gennemsigtighed. Det vil Skovforeningen arbejde politisk for også bliver en mulighed i Danmark.

Ellers ender sagen med at Konkurrencestyrelsen både har svækket konkurrencen i Danmark og svækket dansk skovbrugs konkurrenceevne overfor skovbruget i vore nabolande. Det er dybt absurd.