Hans Hedegaard går på pension efter 33 år i Dansk Skovforening

Efter i 33 år at have tjent Dansk Skovforening går vores meget vellidte kollega Hans Hedegaard på velfortjent pension. Hans Hedegaard stopper ved udgangen af december måned.

Hans Hedegaard kom til Dansk Skovforening 1. november 1987 fra en stilling i landbrugsministeriet og har siden været en klippe i Dansk Skovforenings sekretariat. I perioden fra 1987 til 2010 stod Hans Hedegaard i spidsen for Erhvervspolitiske afdeling.

Hans Hedegaard har med sin store viden, lange historik og sit hjælpsomme væsen været en utrolig inspirerende læremester, som jeg nærer en stor respekt for. Det var derfor en stor glæde at Hans Hedegaard var klar til at fortsætte som chefkonsulent i afdelingen, da jeg tog over.

– Tanja Blindbæk Olsen

Hans Hedegaard overlod hvervet som afdelingsleder til Tanja Blindbæk Olsen i 2011, efter hun i en forsøgsperiode i forbindelse med hans store indsats i Skovpolitisk udvalg i 2010, havde varetaget rollen.

Hans Hedegaard var den første der modtog Vallø Prisen, som uddeles til en person, en forening eller en virksomhed som har gjort en særlig indsats på et felt, der ligger indenfor Vallø Stifts idegrundlag.

Hans Hedegaard har i sit politiske virke udvist en særlig politisk forståelse, haft en sans for detaljer og en hukommelse som en elefant. En viden som selv de mest erfarne embedsmænd i ministerierne og kommunerne har sat stor pris på i de mange samarbejder, råd og nævn Hans Hedegaard har indgået i. Han er vellidt og respekteret for sin løsningsorienterede tilgang og faglighed blandt interessenter og vil helt sikkert blive savnet i diverse samarbejder.

Løsningen på uløselige sager

Ud over Hans Hedegaards store politiske indsats for dansk skovbrug, har mange af Dansk Skovforenings medlemmer nydt godt af hans kompetente rådgivning i konkrete og ofte umiddelbart uløselige sager.

Når et medlem har henvendt sig med en for dem lettere umulig sag, har det altid været en fornøjelse at se Hans kaste sig over sagen med stort engagement og panderynken. Fornøjelsen har altid været endnu større når Hans efter at have sovet på det glædestrålende har erklæret, at nu tror han, at han har en løsning.

– Tanja Blindbæk Olsen

Men også svar på de hurtige korte spørgsmål har Hans altid kunne ryste ud af ærmet til stor glæde for vores medlemmer.

Det seneste år har vi sammen med Hans lagt et arbejde i at få overdraget sager og sat de andre medarbejdere i Erhvervspolitisk afdeling ind i hans sagsområder, så de står klar til at løse opgaverne og svare på spørgsmål fra medlemmerne. Hans vil i en kortere periode stadig være tilknyttet Dansk Skovforening, så medarbejderne i Erhvervspolitisk afdeling har en ekstra livline særligt i rådgivningssager.

Corona udskyder afskedsreception

Vi ved at mange gerne vil sige pænt farvel til Hans Hedegaard, men Corona virusen og de medfølgende restriktioner gør det desværre umuligt at afholde den afskedsreception vi har planlagt for Hans inden han officielt takker af i slutningen af året.

Vi har aftalt med Hans, at så snart der kommer mere styr på spredningen af COVID-19, vil der blive afholdt den afskedsreception som han fortjener.