Har du en holdning til kommunikationen med Landbrugsstyrelsen?

Du har mulighed for at komme med dit besyv i forhold til hvordan kommunikationen med Landbrugsstyrelsen fungerer i forhold til betalingsordningen for privat skovrejsning.

Vi er i Dansk Skovforening blevet kontaktet af en sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen, der skriver en opgave om Landbrugsstyrelsens kommunikation i forhold til privat skovrejsning.

Hun har lavet et spørgeskema som hun gerne vil have svar på fra både konsulenter og ejere, der har rejst eller ønsker at rejse skov.

I må også meget gerne dele spørgeskemaet videre. Jordejere skal svare de første spørgsmål frem til spg. 18. Konsulenter skal svare de første spørgsmål og så igen fra spørgsmål 19.

Dansk Skovforeningen har intet med spørgeskemaet at gøre. Men efter at skovrejsningsordningen flyttede til Landbrugsstyrelsen, har vi oplevet forringelser på flere punkter, blandt andet kommunikationen. Vi har derfor valgt at hjælpe med at dele spørgeskemaet og opfordrer både konsulenter og ejere med erfaringer fra skovrejsning de senere år til at deltage.

Gå til spørgeskemaet: https://da.surveymonkey.com/r/PrivatSkovrejsning