Har du observeret tørkeskader i din skov?

Dansk Skovforening vil undersøge tørkeskader i skovene og opfordrer skovejere til at melde deres observationer til sekretariatet.

Vi har haft den tørreste sommer i mere end 100 år, og det kan ikke undgå at få konsekvenser for skovenes tilvækst og træernes vedkvalitet.

Det kan medføre betydelige økonomiske tab for skovene. Dels på grund af genplantning i helt eller delvist udgåede kulturer, dels i form af kvalitetsforringelser og dermed værdiforringelser på det træ, der skal sælges de kommende mange år.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet besøger netop nu mange bevoksninger i hele landet, og herunder mange af deres permanente prøveflader. Her undersøger de, hvilke skader der kan konstateres og skadernes omfang.

Send os gerne dine observationer

Dansk Skovforening vil gerne høre fra dig, hvis du har konstateret skader i din skov, der kan relateres til tørken. Det kan være helt eller delvist udgåede kulturer eller det kan være skader på træerne i skovens øvrige bevoksninger. Ved særlige observationer vil vi sende informationen videre til IGN, så de kan få et dækkende billede af tørkeskadernes omfang og karakter.

Du må meget gerne sende en beskrivelse af de konstaterede skader og det skønnede omfang skaderne, hvis det er muligt. Vi vil også rigtig gerne modtage billeder at de konstaterede skader.

Det sendes til Hans Maltha Hedegaard på hmh@skovforeningen.dk.

Kontakt

Hans M. Hedegaard

Telefon:

33585211

Mobil:

40257098