HASTER – tilmelding til produktansvarsforsikringen

– det er allersidste chance, og der sker ingen automatisk overførsel fra sidste år.

I forbindelse med kontingentopkrævningen for 2007, der blev udsendt den 29.december 2006, meddelte Skovforeningen, at den kollektive produktansvarsforsikring fra 2007 bliver brugerbetalt. Prisen herfor bliver i størrelsesordenen 30 øre/ha pr. år.

Hvis du er medlem af Dansk Skovforening og endnu ikke har fået dig tilmeldt ordningen, er det allersidste chance. Der sker – som følge af indførelsen af brugerbetalingen – ingen automatisk videreførelse fra tidligere år.

Det betyder, at det kun er medlemmer, der aktivt har tilmeldt sig ordningen for 2007, der er omfattet af den kollektive produktansvarsforsikringsordning.

Ved tilmelding til ordningen skal der samtidig oplyses om omsætningen i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt beskrivelsen af ordningen samt tilmeldingsblanketten måtte være bortkommet, kan en ny rekvireres i foreningens sekretariat på e-mail: info@skovforeningen.dk eller på tlf.nr. 3324 4266.