Hjemmeside med skovbrugslitteratur åben

Ny hjemmeside rummer tidsskrifter og bøger inden for skovbruget. Den er gratis og offentlig tilgængelig. Skovbrugsviden.dk er nu åben i en foreløbig udgave, men mængden af artikler øges kraftigt i løbet af vinteren og foråret.

”Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke”. Det er et udsagn som man møder stadig oftere når talen falder på faglitteratur. Især de yngre generationer er vant til at finde information på nettet, og papirbaseret litteratur anvendes i stadigt mindre omfang.

Derfor er det besluttet at etablere Skovbrugsviden.dk som skal rumme tidsskrifter og lærebøger / håndbøger inden for dansk skovbrug. Målgruppen er praktikere inden for skovbruget, studerende, forskere og generelt alle med interesse for dansk skovbrug.

Skovbrugsviden.dk rummer lige nu 350 hæfter af Skoven, Det forstlige Forsøgsvæsen og Skovdyrkeren. Da der allerede nu ligger et betydeligt materiale som kan anvendes af alle interesserede er Skovbrugsviden.dk nu åbnet. I løbet af vinteren og foråret vil der blive lagt yderligere mange tusinde hæfter op af de ovennævnte tidsskrifter samt Dansk Skovbrugs Tidsskrift og Hedeselskabets tidsskrift / Vækst.

Skovbrugsviden.dk er etableret af Dansk Skovforening med velvillig støtte fra en række fonde:

  • Carlsen-Langes Legatstiftelse
  • Dansk Skovbrugs Tidsskrift
  • Det Classenske Fideicommis
  • Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
  • Fynske Skoves Fordelingsforening
  • Hedeselskabet
  • Løvenholm Fonden
  • Skovdyrkerne
  • Vallø Stift
  • Vemmetofte Kloster

Litteraturen findes som pdf-filer der kan læses på skærmen, der kan printes sider, og filen kan gemmes på computeren. Materialet må ikke videresælges. Hjemmesiden er offentlig tilgængelig og gratis at bruge for alle.

Forfattere og illustratorer har ophavsretten til de værker de har udarbejdet i henhold til lovgivningen. De har derfor krav på et honorar for de værker som er lagt ind på Skovbrugsviden.dk.

Tidsskrifter rummer et meget stort antal rettighedshavere som det er praktisk umuligt at indgå aftaler med. Derfor har Dansk Skovforening indgået en samleaftale med organisationen Copydan der omfatter samtlige rettighedshavere. Dansk Skovforening betaler et årligt beløb til Copydan som herefter fordeler honoraret til rettighedshaverne efter nærmere regler.