Højere priser på cellulosetræ

Store Enso hæver prisen på cellulosetræ og det trækker prisen dansk nåletræ op.

De førhen så fulde lagre af råtræ efter januarstormen i 2005 hos verdens største papirproducent, Stora Enso, er ved at være brugt op. Efterspørgslen efter dansk nåletræ til produktion af papir er nu på sit højeste i flere år. Pr. 1. august hævede Stora Enso derfor prisen for cellulosetræ med 15-20 kr/m3.

Stora Enso vil antageligvis vedblive med at have stor efterspørgsel på dansk cellulosetræ i hvert fald til og med første halvdel af 2007. Markedsprisen har været stigende og lå ved indgangen til august i omegnen af 180 kr/m3 for rødgran/sitka og 165 kr/m3 for blandet nåletræ.

For de danske skovejere, der har haft betydelige økonomiske tab fra stormfaldene i 1999 og 2005, er prisstigningerne på cellulostræ gode nyheder. Efterspørgslen fra de store celluloseværker kan hæve priserne i bunden af nåletræmarkedet. Således er det muligt, at der vil være en afsmittende effekt på segmentpriserne for energitræ, emballagetræ og korttømmer.

Situationen på det tyske marked for korttømmer er fortsat positiv. Tegningen af langtidskontrakterne mellem tyske værker og tyske skovejere tyder på let stigende priser i et marked med vedvarende høj efterspørgsel trukket op af vækst i byggeriet på ca. 15% i forhold til sidste år. Spotmarkedet for gran, som almindeligvis reagerer hurtigere på stigende efterspørgsel, har over sommeren budt på pæne prisstigninger i omegnen af 5 – 8 €/m3, og eksporten af dansk gran til Tyskland forløber fortsat godt.