Højesteret håndhæver ejendomsret -og hjælper naturen

Højesteret afgjorde 21. marts at en skovejer (Mygind Skov nær Randers) fortsat kan plante træer og rense grøfter i sin askeskov. Det er gode nyheder for skovejernes retssikkerhed og dermed for naturen i de danske skove.

Retssagen skyldtes ikke at skovejeren har mishandlet skoven, men tværtimod at han har dyrket skoven naturnært. Det har fremmet særlige naturværdier, fx moseplanter. På grund af disse moseplanter afgjorde Naturklagenævnet i 1995 at askeskoven var omfattet af Naturbeskyttelseslovens regler om moser. Det indebærer et indgreb i skovejerens ejendomsret og handlefrihed.

Skovejeren lagde sag an mod Naturklagenævnet med Dansk Skovforenings hjælp. Vestre Landsret gav Naturklagenævnet medhold i 1997, men nu har Højesteret altså omstødt dommen.

Højesteret har dermed bekræftet politikernes hensigt da Naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992. Loven sætter klare grænser for hvad skovejerne må gøre ved fx beskyttede moser, men begrænsningerne gælder kun i udyrkede og ekstensivt dyrkede områder.

Nu behøver ejere af intensivt og naturnært dyrket skov ikke længere at frygte indgreb i ejendomsretten hvis der fx viser sig moseplanter i skoven. Vi undgår derfor ulykkelige sager hvor skovejerne – for at slippe uden om Naturbeskyttelsesloven – fælder asketræer, planter gran og graver store grøfter inden moseplanterne indfinder sig i skoven.

Når ejendomsretten respekteres, er det med til at motivere skovejerne til at tage naturhensyn i den praktiske skovdrift.

Sagen har tidligere været omtalt i Skoven 9/97, s. 369-371, efter Landsrettens dom der gik skovejeren imod. Over for Højesteret blev sagen ført af advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg. Red.