Hør podcast med viden om miljøpåvirkning og anvendelse af træ i byggeriet

I syv afsnit undersøger podcasten En verden af træ, hvordan en række nye miljøvaredeklarationer for træprodukter kan gøre en forskel i byggeriet.

 

Der er brug for at finde klimavenlige løsninger som led i den grønne omstilling. Træ som materiale ligger lige til højrebenet som en løsning i byggeriet, hvor træ kan erstatte mere klimatunge materialer.

Træ.dk og Træinformation har lavet otte miljøvaredeklarationer for træprodukter, der skal gøre det nemt at beregne de mest almindelige træprodukters miljøpåvirkninger i træbyggeri. Miljøvaredeklarationer bruges fx i forbindelse med certificering og livscyklusanalyser af byggerier.

Miljøvaredeklarationerne kan forhåbentlig være med til at skubbe på udviklingen af klimavenligt træbyggeri i Danmark.

Men hvad indeholder miljøvaredeklarationerne, og hvem bruger dem? Det undersøger podcasten En verden af træ i syv afsnit, hvor der er samtaler med:

  • Simon Auken Beck, Træ.dk.
  • Mikael Kock, Træinformation.
  • Charlotte Merlin, Force Technology.
  • Kai Kanafani, arkitekt og ph.d., Alborg Universitet.
  • Pelle Munch-Petersen, ph.d. og adjunkt på Center for Industriel Arkitektur på KADK.
  • Lau Raffnsøe, Green Building Council Danmark.
  • Jakob Klaumann, Dansk Træforening.
  • Palle Madsen, Innovasilva.
  • Lone Wiggers, C. F. Møller Architechts.
  • Martin Einfeldt har stået for tilrettelæggelse og interviews.

Podcasten afdækker hvordan de nye miljøvaredeklarationer kan gøre en forskel i byggeriet set fra forskellige perspektiver og indfaldsvinkler til træbyggeriet.

Første afsnit kan du lytte til øverst på denne side. Her fortæller Simon Auken Beck fra Træ.dk og Mikael Koch fra Træinformation om tilblivelsen af miljøvaredeklarationerne, og hvorfor de er lavet.

Ellers kan du finde podcasten En verden af træ på Træ.dk. Eller der hvor du normalt lytter til podcasts, fx Spotify, Apple Podcasts eller Pocket Casts.

Læs pressemeddelelse fra Træ.dk og Træinformation.

Se også Dansk Skovforenings faktablad ”Træbyggeri er godt for klimaet” (PDF-fil), som blev lavet ifm. kampagnen Skov For Klima.