Høring af vandhandleplaner

Langt de fleste kommuner har nu sendt deres vandhandleplaner i høring frem til ultimo august måned. Får de betydning for skovene? Find svaret her.

Langt de fleste kommuner har nu sendt deres vandhandleplaner i høring frem til ultimo august måned.

Alle kan risikere at blive ramt af vandplanerne, da indsatsen ikke er begrænset til særligt udpegede områder. Derfor bør alle lodsejere læse udkastet til vandhandleplan fra den kommune hvor jorden ligger.

I forhold til vandplanerne kan man i vandhandleplanerne få et bedre billede af den forventede lokale indsats, hvornår den tænkes gennemført og kommunes prioritering.

Det vil typisk kræve stort lokalkendskab og kendskab til vandets bevægelse for at kunne vurdere effekten og konsekvenserne af foreslåede indsatser i vandhandleplanerne. Det kan derfor være svært at kommentere vandhandleplanerne.

Der ligger dog en sikkerhed for ejerne i at inden kommunen kan gennemføre planlagte indsatser kræves det, at der udarbejdes en konsekvensvurdering og at finansieringen af indsatsen er på plads og godkendt af miljøministeren.

Hvilken betydning har vandhandleplanerne for skovene?

Som for Natura 2000-planlægningen gælder at vandhandleplanerne ikke er bindende for ejerne, men kun for myndighederne der er forpligtet til at sikre en gennemførelse af planerne.

Men i vandplanlægningen er der i langt højere grad lagt op til almen regulering via lovgivning uden mulighed for eller kun begrænset mulighed for kompensation.

I forbindelse med godkendelsen af planerne lykkedes det Skovforeningen at åbne mulighed for betaling til ejerne, der påføres skader på bevoksninger som følge af vandløbsindsatsen, hvilket ikke var muligt i første omgang. I de godkendte vandplaner kategoriseres indsatsbehovet i skovene nu som ”vandløbsrestaurering” hvor det før kun hed ”ændret vandløbsvedligholdelse”.

Dette skulle kunne medføre erstatninger til ramte ejere, men vandplanernes nærmere konsekvenser for skovene er dog fortsat uafklarede.