Høring på Christiansborg om biodiversitet

Danmark har forpligtet sig til at stoppe nedgangen i sin biodiversitet i 2010. Alle politikere er indstillet på at fastholde målet, selv om tidsfristen måske overskrides. Skovene får en nøglerolle.

Danmark og de øvrige EU-lande har tilsluttet sig det fælles mål at stoppe tilbagegangen i naturens biologiske mangfoldighed inden 2010. Det er dog en udbredt opfattelse i Danmark at det bliver vanskeligt at nå dette mål til tiden.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg bad på denne baggrund Teknologirådet arrangere en høring om hvordan Danmark kan leve op til 2010-målet. Høringen blev afholdt den 15. maj på Christiansborg som en dialog mellem politikerne og de inviterede oplægsholdere. Der var cirka 150 tilskuere.

Høringen viste en generel accept af disse påstande:

  • Danmark når måske ikke målet om at stoppe nedgangen i biodiverstitet i 2010, men alle er enige om at målet skal fastholdes, også selv om tidsfristen overskrides.
  • Tabet af biodiversitet sker først og fremmest i landbruget.
  • Skovene spiller en nøglerolle i bevarelsen og udviklingen af biodiversitet.
  • Der er bevaret mere biodiversitet i de private skove end i statsskovene.

Mod konferencens afslutning foreslog en repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening en udbudsordning for private skove så man kunne få mest mulig biodiversitet for skatteydernes penge. Det er et forslag helt på linie med hvad Skovforeningen fremførte i 2006.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg vil i det kommende år gå i direkte dialog med de involverede parter på området, herunder Skovforeningen. Det kan sandsynligt ende med politiske beslutninger i foråret 2008 til fremme af biodiversiteten. For de private skove er det en chance for et større salg af et eftertragtet produkt.

Erstatningsfri indgreb på private ejendomme kom ikke på tale under høringen.