Høringssvar til betalingsordningen for skov med biodiversitetsformål

Vi har indsendt høringssvar til betalingsordningen for skov med biodiversitetsformål. Særligt nye krav om at ege- og bøgebevoksninger skal være mindst 100 år for at få betaling har vi påtalt som en uønsket stramning.

Bekendtgørelse og vejledning til betalingsordningen for skov med biodiversitetsformål har netop været i høring. Selvom der kun nævnes få ændringer i forhold til seneste år i høringsbrevet, ser vi behov for flere præciseringer og ændringer og vi har indgivet et længere høringssvar.

Landbrugsstyrelsen fremhæver 2 væsentlige ændringer:

  • Der indføres mulighed for at veteranisere op til 25% af de træer, der er udpeget til naturligt henfald
  • Der indføres krav om at skovbevoksninger bestående af eg eller bøg skal være 100 år gamle i gennemsnit.

Dansk Skovforening er positive overfor muligheden for veteranisering af de træer der efterlades til død og henfald, mens den nye bestemmelse om at ege- og bøgebevoksninger skal være 100 år for at kunne få betaling er urimelig og vil medføre en betydelig nedgang i interessen for ordningen.

Bekendtgørelsens tekst og krav stemmer dog ikke overens med vejledningen og det er derved ikke helt entydigt af høringsmaterialet om ege- og bøgebevoksninger mellem 50 og 100 år fortsat kan indgå, men med en lavere sats end de ældre bevoksninger.

Vi ser frem til at få en præcisering fra ministeriet.

Du kan læse vores samlede høringssvar på siden høringer, svar og breve.

Livstræ.

Livstræ.