Hold næringsstofbalancen i skoven ved at udbringe bioaske

Danske forskere har udgivet en rapport om konsekvenserne af at udbringe bioaske i skov og hvor store mængder, der kan udbringes uden at påvirke balancen negativt. Konklusionen fra denne rapport bruger vi i vores høringssvar til bioaskebekendtgørelsen.

Forskere på tværs af de danske universiteter har belyst konsekvenser af udbringning af bioaske i skov i projektet ASHBACH. Feltforsøgene er lavet i en rødgransbevoksning på sandet jord.

Ved intensiv dyrkning af kvalitetstræ og udtag til biomasse fjernes en større mængde næringsstoffer fra skoven, som det kan være relevant at cirkulere tilbage til kredsløbet. Ved forbrænding af biomasse omdannes hovedparten af materialet til luftarter, mens næringsstofferne bortset fra kvælstof i relativ stor udstrækning bevares i asken.

Det er muligt at sprede en større mængde bioaske af gangen uden negative miljøkonsekvenser

Den gældende lovgivning giver mulighed for at sprede bioaske i skov. Det skal i så fald ske med max 3 ton/ha og op til 3 gange over 75 år. Konklusionen af forskningsprojektet er, at man kan sprede alle 9 ton/ha af en gang i stedet for at dele det op, uden at det skader skoven, dens organismer eller øger udvaskningen i skadelig retning. Det vil gøre det mere rentabelt at sprede asken af færre omgange, og gøre det mere attraktivt for skovejerne at få næringsstofferne retur til skoven, i stedet for at asken måske ryger til deponi.

Bioaskebekendtgørelsen er i høring til den 23. maj 2019, og vi har i vores høringssvar påpeget, at der bør lempes på dette krav og gives mulighed for at sprede en større mængde af gangen. Som noget nyt i revisionen bliver fosfor fremover behandlet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorfor det er en samlet høring for begge bekendtgørelser.

Det skal også være rentabelt for den mindre skovejer at bringe bioasken tilbage til skoven

I vores høringssvar til bioaskebekendtgørelsen påpeger vi endvidere, at det er uhensigtsmæssigt, at den mindre skovejer i udkastet ikke kan bringe den fulde mængde bioaske ud på hele sin skov, men kun på 1/3 om året.

Høringssvaret til bioaskebekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen berører også andre emner og kan hentes sin fulde længde herunder:

Download

Hent og læs Dansk Skovforenings høringssvar som PDF-fil: