Hugsten i de danske skove 2012

Så er det tal for hugsten i de danske skove i 2012. Samlet set er hugsten steget 8% sammenlignet med 2011. Stigningen skal primært findes for den del den anvendes til energi

Hugsten i de danske skove steg i 2012 med 8% sammenlignet med 2011. I alt blev der skovet 2.8 millioner kubikmeter træ i de danske skove i 2012. Det er tal som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik.

Stigningen skyldes næsten udelukkende en stigning i træ anvendt til energiformål, mens hugsten af gavntræ ligger på samme niveau som sidste år.

Det er fortsat nåletræet med en samlet hugst på 1.9 millioner kubikmeter – svarende til 70 % af den samlede hugst – som dominerer i statistikken.

Løvtræet har dog haft den største procentvise fremgang når der sammenlignes med 2011. Her er det særligt hugsten af andet løv (formentligt primært ask) der skiller sig ud. Hugsten af andet løv er de senere år steget markant og sammenlignet med 2002 er det mere end en fordobling fra godt 110.000 kubikmeter til 289.000 kubikmeter.

Igen i 2012 sås en stigning i den del af træressourcen som anvendes til energiformål. Således udgjorde træ til energiformål 58 % af den samlede hugst I 2012 i modsætning til 2011 hvor energitræandelen udgjorde 55 %

Læs mere om fordelingen af hugsten i næste nummer af Skoven, som udkommer lige før jul.