Hugsten i de danske skove 2014

Danmarks Statistik har offentliggjort tallet for hugsten i 2014: 3,8 millioner m3. Det er ny rekord. Det store tal skyldes dels stormfaldet i 2013, dels en ny og mere retvisende indsamling af data. Især er hugsten af gavntræ øget mærkbart.

Hugsten i de danske skove var i 2014 på 3,8 millioner m3 – en stigning på 6% i forhold til 2013. Det viser den nye hugststatistik fra Danmarks Statistik  (PDF-fil).

I modsætning til de seneste mange år ses særligt en stigning i hugsten af gavntræ der er steget med 26% i forhold til 2013. Det svarer til ca. 350.000 m3. Hugsten af træ der anvendes til energi, er på samme niveau som sidste år (1,7 millioner m3), mens hugsten af brænde er faldet med 30% og ligger på godt 350.000 m3.

Hugsten af nål udgør som vanligt langt den største mængde (2.9 millioner m3) og er i 2014 gået frem med 20% i forhold til 2013. Det skyldes givetvis primært at der var en del træ fra de to storme i slutningen af 2013 der først er oparbejdet i 2014. Det hænger også meget godt sammen med at 70% af hugsten er fra Jylland.

Derimod er hugsten af løvtræ faldet med 25% i forhold til 2013 og ligger på 830.000 m3, fordelt på 244.000 m3 bøg, 54.000 m3 eg og 177.000 m3 andet løv.

Når hugsten de senere år er steget forholdsvis meget, skyldes det dels stormfaldet i 2013, dels en ny og mere retvisende måde at indsamle data på fra Danmarks Statistiks side.
Læs mere om fordelingen af hugsten i Skoven 1/2016.