Husk anmeldelse til tabsforsikringen efter stormfaldet 2005

Husk at indsende endelig anmeldelse til tabsforsikringen senest den 28. februar 2006.

Kun ejendomme, der har foretaget en foreløbig anmeldelse, kan få udbetalt forsikringserstatningen.

For dem, der endnu ikke har modtaget/downloadet anmeldelsesskemaet, kan dette rekvireres i foreningen.

Yderligere kan hentes et hjælpeskema til brug ved erstatningsberegningen. (Skemaet midlertidigt ude af drift)

Det er ikke et krav, at dette skema anvendes.

For ejendomme med mange stormfaldsarealer kan der sagtens anvendes aldersklassevise sammendrag i stedet for hjælpeskemaets bevoksningsvise opgørelse.