Husk ansøgningsfristen til de nye tilskudsordninger

Ansøgningsfristen for de nye tilskudordninger er den 1. september 2006.

Der findes 4 ordninger:
  • Grøn driftplan
  • Foryngelse af nåletræsarealer med hjemmehørende træarter
  • Særlig drift
  • Friluftsliv.

De nye tilskudsordninger erstatter de hidtidige ordninger til fremme af god og flersidig skovdrift.