Husk at anmelde når du udsætter ænder

Det er vigtigt at udsætning af ællinger anmeldes. Kun med et overblik og valide data for hvor mange ænder der udsættes, kan vi opnå gode resultater i vores forhandlinger om udsætningsregler for gråand.

Gråænder (Anas platyrhynchos) må udsættes i perioden 1. april til 31. juli. Der må udsættes maximalt 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben, ubevokset vandflade.

Alle udsætninger – både ællinger og vokse ænder – skal anmeldes til Miljøstyrelsen senest en uge efter udsætning. Det kan gøres enten via Virk.dk eller Borger.dk.

Vigtig at udsætning af ællinger anmeldes

At også udsætning af ællinger skal anmeldes var nyt fra og med 2018. De første år har myndighederne modtaget overraskende få anmeldte udsætninger.

Vi forhandler i øjeblikket udsætningsreglerne for gråænder og det er afgørende vigtigt for er godt forhandlingsresultat, at vi får valide data for hvor mange der udsættes.

Husk at indberette udsætning af gråænder – også ællinger.

Gælder også fasaner og agerhøns

Anmeldelseskravet gælder også for enhver udsætning af fasaner og agerhøns.

Du kan læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde en vejledning til den digitale indberetning.

Reglerne for udsætning af ænder, fasaner og agerhøns findes i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.