Husk at indberette dine skovtilsagn senest 17. april 2019

Har du har modtaget tilsagn om tilskud til bæredygtig skovdrift eller skov med biodiversitetsformål skal du huske at indberette det i fællesskemaet. Vær opmærksom på, at du for mange tilsagn skal indberette hvert år.

Har du fået tilsagn eller modtager du allerede tilskud til:

  • Bæredygtig skovdrift (herunder Natura 2000)
  • Skov med Biodiversitetsformål

… så skal du huske, at du skal indberette det i fællesskemaet, hvis du vil have udbetalt dit tilskud. Det fremgår af dit tilsagn hvorvidt det skal indberettes i fællesskemaet eller indsendes til Landbrugsstyrelsen på anden vis. Der kan stå, at den skal indsendes til Miljøstyrelsen, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning el.l. men alt omkring disse ordninger er nu flyttet til Landbrugsstyrelsen.

Fristen for at indberette på fællesskemaet er den 17. april 2019.

Tilsagn til skovrejsning fra de seneste 2 år skal også indberettes gennem tast-selv, men tidsfristen er en anden og fremgår af tilsagnet. Fristen er normalt 2 år fra tilsagn, og altså ikke afhængig af indberetning inden 17. april. Ældre skovrejsningstilsagn skal indberettes manuelt til Landbrugsstyrelsen jfr. Vilkårene i tilsagnet.

Landbrugsstyrelsen har oplyst, at de ikke kender tidshorisonten for udbetaling, men der kan godt gå noget tid, før I modtager pengene. Landbrugsstyrelsen arbejder på at tilskudsordningerne kommer ind i tilskudsguiden, hvor det ofte er muligt at få en indikation af, hvor langt de er i processen.

Spørgsmål til sager og udbetaling kan stilles til Landbrugsstyrelsens enhed Vand og Natur Tilskud.