Husk at indberette udsætning af fuglevildt

Det er et krav at alle udsætninger af fuglevildt – uanset størrelse – skal indberettes til Miljøstyrelsen. Se vejledning til hvordan du gør.

Indberetning af udsætninger til Miljøstyrelsen skal sikre et retvisende billede af udsætning af fjervildt i Danmark, som er en vigtig forudsætning i vores politiske arbejde.

Indberetningen skal foretages senest en uge efter den enkelte udsætning.

Udsætter du flere fuglearter eller af flere omgange, skal indberetningen ske for den enkelte udsætning og for den enkelte art.

Det er ejerens ansvar at indberetningen sker, men den kan sagtens foretages på vegne af ejeren.

Jægerforbundet har fået udviklet en vejledning, du kan anvende ved udsætning, samt to hjælpedokumenter til registrering af dødelighed og medicinforbrug, som du kan finde på vores medlemsafdeling.

Indberetning skal ske via Miljøstyrelsens hjemmeside.