Husk sundhedsattest ved køb af fuglevildt til udsætning

Efter DR's omtale af et fund af fugleinfluenza i et vildtopdræt nær Viborg, er der igen kommet fokus på vildtfugle og fugleinfluenza. Skovforeningen opfordre alle til at sikre sig at dokumenterne er i orden, ved køb af fuglevildt til udsætning.

Efter fund af fugleinfluenza i en erhvervsbesætning med vildtopdræt i Løvel nær Viborg, der resulterede i omtale i DR’s nyhedsudsendelse søndag aften, er der igen kommet fokus på vildtfugle og fugleinfluenza.

Skovforeningen opfordrer derfor endnu engang ejere og jagtlejere til at sikre sig, at alle dokumenter og registreringer er i orden, når der købes fuglevildt til udsætning.

Nye regler

En ny regel – der trådte i kraft 15. februar i år – betyder nemlig, at sælger ved salg af levende fjerkræ og opdrættet fjervildt har pligt til at udlevere en attest med oplysninger om at besætningen inden for de seneste 3 måneder har været undersøgt for fugleinfluenza – med et negativt resultat.

Reglen betyder også at indehavere af jagt skal modtage og opbevare en sådan attest ved køb af fuglevildt til udsætning.