Hvad angriber Typografen IKKE ?

HedeDanmark giver her en oversigt over hvad Typografen IKKE angriber. Hvis man alligevel ser barkbiller i disse træer og effekter, er det sandsynligvis nogle andre (og pt. mindre problematiske) biller.

Medierne har vist stor interesse for truslen mod de danske nåleskove i form af typograf-billen. En utilsigtet bivirkning er, at mange “ser typograf-biller alle vegne”.

Vi får rigtig mange henvendelser og spørgsmål om biller, hvor det ofte viser sig, at der slet ikke er tale om typograf-biller, men om helt andre bille-arter, og dem er der jo tusindvis af. Som udgangspunkt angriber typograf-billen kun frisk rødgran, hvor stammerne har en diameter på over 15 cm.

Det vil omvendt sige, at typograf-billen IKKE angriber

  • tørt eller ikke frisk-skovet træ.
  • andre træarter som lærk, fyr, douglas-gran, ædelgran og lignende arter.
  • træer, som har en stammediameter på under 15 cm (for så er barken for tynd til, at den kan gemme sig under den).

Med andre ord: Hvis du finder biller i ovenstående sammenhæng, så er det næsten helt sikkert IKKE typograf-biller, men måske en helt anden type bille, der har et andet “ærinde”, men som ikke har den samme eksplosive udvikling, som typografen har for tiden.