Hvad kan skovbruget lære af statsskovene?

Kristeligt Dagblad har kørt en længere debat om statens skovdrift og naturnær skovdrift. Det er to vigtige debatter, og det er vigtigt at holde dem adskilt. Og det er vigtigt at staten fremlægger resultaterne af sin skovdrift i 00'erne.

Skoven 12/2012 bringer Anders Billeschous indlæg ”Naturnære visioner for skovene er drømmebilleder”. Det blev også trykt i Kristeligt Dagblad i november hvor det tændte en længere debat om statens skovdrift og naturnær skovdrift.

Det er to vigtige debatter, og det er vigtigt at holde dem adskilt:

Statens skovdrift i 2000’erne

I 2000’erne omlagde den daværende Skov- og Naturstyrelse driften af statsskovene og kaldte det ”naturnær skovdrift”.

Da Styrelsen kort efter forklarede fyringen af 56 skovarbejdere med ”naturnær skovdrift” som skulle være “en langt mindre arbejdskrævende produktionsform”, udløste det massiv kritik fra resten af skovbruget, fra forskningen og fra Skovforeningen. Se Skoven 10/2008 og det følgende års debat.

Seriøs naturnær skovdrift er nemlig ikke at høste skovens kapital og derefter vende ryggen til og håbe det bedste for at høste kortsigtede besparelser på bekostning af skovens foryngelse, tilvækst, vedkvalitet og modstandsdygtighed.

Seriøs naturnær skovdrift kræver mindst samme arbejdsstyrke, akkuratesse, faglige viden og praktiske dygtighed som den hidtidige skovdrift.

Det store spørgsmål er nu hvilke erfaringer der kan drages af det enorme eksperiment med statsskovene: Er statens skovdrift i 2000’erne et eksempel til efterfølgelse for landets øvrige skove?

Vi ser frem til at den nye Naturstyrelse fremlægger resultaterne for statsskovenes foryngelse, træproduktion, naturværdier, ressourceforbrug og økonomi.

Det er vigtigt at denne debat tages åbent, også så politikerne ved at naturnær skovdrift ikke automatisk er det mirakelmiddel til bedre natur og bedre økonomi, sådan som den gamle Skov- og Naturstyrelse ellers påstod.

Konstruktiv debat om naturnær skovdrift

Skovforeningen kan ikke generelt anbefale naturnær drift for Danmarks skovejere. Der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere konsekvenserne biologisk, dyrkningsmæssigt, driftsteknisk og økonomisk.

Men vi anbefaler klart skovejerne at se på deres egne konkrete muligheder med naturnær skovdrift: På hvilke ejendomme og på hvilke arealer kan hvilke elementer af naturnær skovdrift skabe ekstra værdier?

Denne faglige debat er vigtig for hele skovbruget, og vi konstaterer med stor glæde at debatten har levet i bedste velgående siden stiftelsen af Pro Silva Danmark i 1995. Pro Silvas ekskursioner er stadig ekstremt flittigt besøgt, se fx reportagen i Skoven 11/2012.

… og hele verden skal vide dette

Kristeligt Dagblad fremstillede debatten i november som en konflikt mellem naturvenner og træproducenter. Det er altid fristende for medier at sætte den slags modsætninger op.

Men det er en falsk modsætning, og hele verden har brug for at vide det: Træproducenter sikrer og skaber natur, og træproduktionen er en vigtig forudsætning for at skabe både naturværdier og en fossilfri fremtid.

Danmark bør i egen interesse investere i vores skove og en stor fremtidig produktion af træ, naturværdier og friluftsliv. Uanset om det sker med naturnær skovdrift eller andre metoder.