Hvad så med lovreformen?

Kort inden Ida Auken gik af som miljøminister, varslede hun en lovreform. Skovforeningen mener at al relevant lovgivning for naturen og miljøet, også fra andre ministerier end Miljøministeriet, i så fald skal med en reform. Og skovloven skal bestå.

Kort inden Ida Auken gik af som miljøminister, varslede hun en lovreform:

Med et historisk reformarbejde sætter Ida Auken kurs mod en moderne, enkel og gennemskuelig natur- og miljølovgivning.

Omkring 50 forskellige love og mere end 500 bekendtgørelser. Så meget fylder den danske natur- og miljølovgivning anno 2013, men det vil miljøminister Ida Auken lave om på.

– Natur- og miljølovgivningen er blevet alt for omfattende og uoverskuelig. Mange af lovene er så indviklede og svære at forstå, at det går ud over deres gennemslagskraft. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde, der skal give os en langt mere enkel, klar og sammenhængende lovstruktur. Det vil gøre det nemmere at forstå og bruge reglerne til fordel for både borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder – og i sidste ende selvfølgelig for miljøet, siger Ida Auken.

– Pressemeddelelse fra Miljøministeriet 10. december 2013

Store ord og gode hensigter, men med et alvorligt problem: Projektet var amputeret fra fødslen.

Lovreformen skulle kun gælde natur- og miljølove inden for Miljøministeriets ressort.  Denne afgrænsning var valgt af praktiske grunde, for at gøre det store arbejde mindre.

Men afgrænsningen var både ulogisk og uhensigtsmæssig.

Natur- og miljøområdet rækker langt ud over Miljøministeriets ressort

Mest tydeligt er det i Fødevareministeriet har massevis af love og bestemmelser af stor betydning for naturen og miljøet. Fx hele landbrugslovgivningen.

Fødevareministeriet har blandt andet en af de vigtigste finansieringskilder til aktiviteter på natur- og miljøområdet, nemlig landdistriktsmidlerne. Disse penge finansierer fx alle skovlovens støtteordninger. Det giver ingen mening at ignorere denne virkelighed i en lovreform.

Et års skrivebordsarbejde om en lovreform kun på Miljøministeriets område er hverken fugl eller fisk. Der er en åbenlys risiko for at det ender uden en reel lovforenkling for naturen og miljøet – og med en masse spildt tid og arbejde.

Det svarer til at ville renovere et hus, hvorefter man nøjes med at pudse facaden fordi den er det nemmeste at komme til.

Skovforeningens stilling

Ingen ved om den nye miljøminister vil sætte en lovreform i gang. Men tanken må ligge nær, og mange forslag til en reform dukker jævnligt op i debatten. Så regn med at en reform kommer før eller senere.

Skovforeningens holdning er:
  • Al relevant lovgivning for naturen og miljøet, også fra andre ministerier end Miljøministeriet, skal med i en eventuel reform.

  • Skovenes grundlæggende lovgivning bør bevares i én helhedslov, en skovlov, der både dækker den erhvervsmæssige udnyttelse og naturbeskyttelse i skovene – sådan som skovbruget også skal gøre det hver dag i sit arbejde.