Hvordan finder jeg vand- og naturplanerne for mit område?

Det kan være svært at finde frem til vand- og natura 2000-planerne for de enkelte områder. Skovforeningen har lavet en lille link.guide, som gerne skulle gøre det lettere.

Selvom den høringsfase der finder sted for vand- og naturplanerne i øjeblikket, kun er en teknisk forhøring, er det muligt for alle at se udkastet til planerne allerede nu.

Vi har ventet længe på planerne og derfor er der mange som er spændte på hvad der står for lige deres område.

Det har dog vist sig at flere har svært ved at finde planerne for deres område og Skovforeningen har derfor lavet denne lille link-guide til hvordan du finder vand- og naturplanerne:

Natura 2000 planerne

For hvert Natura 2000 område er der lavet en samlet plan for de lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne.

  • Hvis du helt generelt ønsker at vide noget om hvad formålet med planerne er så gå til siden: Natura 2000-planer.
  • Hvis du vil finde den eller de planer som berører din ejendom og du kender nummeret på området, kan du finde den på listen.
  • Hvis du ikke kender nummeret på området findes også en liste hvor de er fordelt efter kommune: Hvilke planer hører til hvilke kommuner?

Vandplanerne

Danmark er delt op i 4 vanddistrikter og 23 hovedvandoplande. For hvert hovedvandopland er der lavet en plan.

  • Hvis du ønsker at vide noget generelt om vandplanlægningen så gå til siden: Vandplaner
  • Hvis du vil finde planen for dit område skal du ind på siden: Se vandplaner her kan du enten klikke på kortet eller gå ind via listen. Her vil du se et resume af vandplanen og få mulighed for at hente den i sin fulde længde.