Idekatalog for friluftsliv og beregning af økonomien

Miljøministeren har udgivet et idekatalog for friluftslivet, og Københavns Universitet har regnet på det nationaløkonomiske fodaftryk af danskernes friluftsliv i Danmark. Læs begge dele her.

Miljøministeren vil i efteråret 2014 fremlægge en friluftspolitik, og som forløber har man udgivet et idekatalog for friluftslivet.

Det består af 125 forslag udarbejdet af 9 netværk. Skovforeningen har været repræsenteret i de fleste af disse netværk.

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark

Samtidig har Københavns Universitet regnet på hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Rapporten konkluderer:

  • Danske husstande bruger i gennemsnit cirka 11.000 kr. pr. år på friluftsaktiviteter her i Danmark.
  • Danskerne har et samlet forbrug på cirka 29 milliarder kr. pr. år knyttet til friluftsaktiviteter.
  • Den samlede effekt på den danske indkomstdannelse (målt ved bruttofaktorindkomsten) er godt 13 milliarder kr. pr. år.
  • Danskernes friluftsaktiviteter beskæftiger over 37.000 personer, svarende til godt 28.000 fuldtidsjob.
  • Forbrug knyttet til de mest almindelige friluftsaktiviteter giver typisk mere beskæftigelse pr. krone end danskernes gennemsnitlige forbrug gør.
  • Friluftslivets beskæftigelseseffekt ligger særligt i brancher med lavere lønomkostninger.

Rapporten har ikke regnet på den økonomiske værdi af friluftlivets virkninger, fx øget folkesundhed.