Idérige skovejere hjalp med test af ny betalingsmodel

Henover foråret og sommeren har vi testet en ny betalingsmodel for økosystemtjenester fra skove. Tak til de mange skovejere der har bidraget med bud.

Samtlige skovejere fra udvalgte kommuner i Jylland og på Fyn blev i foråret inviteret til at indsende idéer til biodiversitetsbeskyttelsestiltag i egen skov og samtidigt afgive bud på en ønsket pris for at foretage tiltaget. Det skete som led i en test af en ny omvendt auktionsmodel for økosystemtjenester fra skove gennem det større paneuropæiske projekt SINCERE.

24 skovejere endte med at indsende deres gode og idérige bud på hvordan biodiversitets- og naturkvaliteten kunne løftes på deres ejendom og tilsammen indgav de bud for omkring 3 gange den pulje der var til rådighed i projektet. Det gav optimale forudsætninger for at teste auktionsmodellen.

Hård konkurrence i budfeltet

De mange forskellige bud viste, at der er villighed blandt landets skovejere til at bidrage til beskyttelse og fremme af biodiversiteten gennem en omvendt auktionsmodel. Samtidig viste det, at mange skovejere ligger inde med gode idéer og kreative forslag til biodiversitetsindsatser i deres egen skov.

En del af projektet var også at udvikle en udvælgelsesproces hvor hvert bud ud over prisen, vurderes på kvaliteten af tiltaget for biodiversiteten. Vi endte på følgende fire parametre for at opnå en praktiske prioritering af forslagene ud fra de elementer som hvert forslag rummede.

  1. Biodiversitetseffekten, målt på såvel beskyttelse af den nuværende biodiversitet og potentielt fremtidige biodiversitet.
  2. Graden af hvor permanent tiltagets effekter ville være.
  3. Synergieffekter med den omkringliggende natur.
  4. Tiltagets skala fx målt på arealstørrelsen eller antal træer.

På baggrund af disse parametre blev 13 bud udvalgt til feltbesøg og efterfølgende er 8 bud vurderet mere konkurrencedygtige i forhold til andre og tilbudt finansiering.

Stort engagement viser stort potentiale

Testens resultat og det store engagement blandt de deltagende skovejere har vist, at der er et potentiale i den omvendte auktionsmodel og at den ud fra en faglig objektive vurdering skaber og sikrer biodiversitet omkostningseffektivt. Det forhold og erfaringer fra processen vil nu indgå i Dansk Skovforenings fortsatte arbejde, med at sikre gode landsdækkende betalingsordninger for skovejere der ønsker at producere og udbyde biodiversitetsydelser i deres skove.

Der skal derfor lyde en stor tak for engagementet, til alle de skovejere der tog sig tid til at deltage med deres bud i vores test på vegne af både Københavns Universitet og Dansk Skovforening.