Implementering af bæredygtighedskrav for træbiomasse til energi fortsætter ufortrødent

Selvom der fortsat er en række uklarheder i forhold til implementeringen af de nye bæredygtighedskrav til træbiomasse kommer de til at gælde pr. 30. juni 2021. Der bliver en overgangsordning i forhold til dokumentationskravene.

Energistyrelsen har i dag afholdt et webinar, hvor de har gennemgik de nye danske bæredygtighedskrav til træbiomasse til energiformål. Det var tydeligt, at der er mange spørgsmål til hvordan krav reelt skal implementeres for de energiproducenter der nu bliver omfattet af dokumentationskravene og hvordan de kan opfyldes. For eksempel udestår forsat en EU godkendelse af de tre anerkende certificeringsordninger FSC, PEFC og SBP, samt vejledningen fra EU kommissionen om hvordan kravene skal implementeres.

Energistyrelsen har derfor lanceret en overgangsordning, hvor det beskrives at kravene til skovbiomasse kan opfyldes med en FSC, PEFC eller SBP certificering i en overgangsperiode.

Det er muligt at finde oplægget fra webinaret og inden længe spørgsmål og svar herfra på energistyrelsens hjemmeside.

Hvad betyder det for dig som skovejer?

I en artikel i Skovens april-nummer beskrev vi de krav som skovejerne kan forventes at blive mødt med fra deres aftagere. Dansk Skovforening anbefaler de danske skovejere at blive certificeret, da det efter Energistyrelsens udmeldinger vil være en sikker måde at dokumentere de nye krav på.

Det er dog fortsat muligt, at opfylde kravene på anden vis og det kan derfor være, at du ikke i første omgang vil blive mødt af et direkte krav om certificering. Det vil være op til verifikatoren, at vurdere om kravene er opfyldt.

Men som skovejer må du forvente, at aftagere af dit træ og din flis vil stille krav til enten certificering eller andre dokumentationskrav, for at de kan dokumentere, at de lever op til de nye lovgivningsmæssige bæredygtighedskrav.

Der er nu kommet en ny version af Håndbogen, som indeholder den nærmere vejledning til hvordan de nye krav kan opfyldes.