Indberet til Private Skoves Økonomi 2020

Nu kan du hjælpe Dansk Skovforening med at opdatere det politiske redskab ’Private Skoves Økonomi’ med nye tal for år 2020, så arbejde for gode rammevilkår for skovbrugserhvervet kan fortsætte.

Vi har åbnet for indberetninger til vores statistik ’Private Skoves Økonomi 2020’ og har igen brug for din indberetning for at få et solidt statistisk dækkende billede af private skoves økonomi.

Private Skoves Økonomi er udgivet siden 1938 og er et af Dansk Skovforenings stærkeste politiske redskaber. Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du se publikationen på Dansk Skovforenings hjemmeside for de seneste 5 år.

Der er ingen andre, der samler og udgiver regnskabstal for skovbruget. Private Skoves Økonomi er derfor vores vigtigste og stærkeste politiske redskab. Uden den ville det ikke være muligt at dokumentere skovbrugets økonomiske situation og mange af vores argumenter i debatten om centrale skovpolitiske spørgsmål vil miste deres styrke.

Vi har de senere år oplevet en faldende deltagelse og vi har brug for endnu flere indberetninger i år for at give den maksimal styrke og retvisende indhold.

Vi har derfor brug for dine indberetninger, så Private Skoves Økonomi bliver så troværdig og dækkende som muligt. Det spiller ingen rolle, om du har en lille eller stor skov – vi har brug for alle de indberetninger vi kan få.

Det er let og enkelt at indberette

Alle indberetninger behandles fortroligt, og det er kun de aggregerede tal der offentliggøres i hovedpublikationen. Ved at indberette får du adgang til særudgaven af publikationen, hvori tallene for de enkelte ejendomme kan ses i anonymiseret form. Her kan du sammenligne økonomien for din skovejendom med økonomien i andre sammenlignelige skovejendomme.

For langt de fleste er det ikke så svært at deltage. Når regnskabet for skovdriften er lavet, kan du sammen med en hugststatistik og en arealopgørelse hurtigt klare indberetningen via den elektroniske indberetningsside.

Har du ikke deltaget tidligere, kan du få et brugernavn og en adgangskode ved at skrive til Christian Jürgensen på mail: cj@skovforeningen.dk

Indberetningen foregår på http://psoregnskab.azurewebsites.net/ hvor et skema skal udfyldes. Der findes vejledninger i skemaet ved de enkelte felter, og data gemmes løbende, mens der foregår automatisk datakontrol gennem hele forløbet.

Vi har lavet en kort video der viser processen.

Har du indberettet til Private Skoves Økonomi sidste år, skulle du gerne have modtaget en mail med brugernavn og adgangskode. Er det ikke tilfældet så kontakt os, og vi vil hjælpe dig med den nødvendige information.

Sådan indberetter du

Se kort video der viser hvordan du indberetter til Private Skoves Økonomi: