Indberet til Private Skoves Økonomi 2022

Nu kan du hjælpe Dansk Skovforening med at opdatere Private Skoves Økonomi med nye tal for år 2022, så arbejdet for gode rammevilkår for skovbrugserhvervet kan fortsætte.

Private Skoves Økonomi er udgivet siden 1938 og er et vigtigt og stærkt redskab i Dansk Skovforenings politiske arbejde. Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du se publikationen på Dansk Skovforenings hjemmeside for de seneste 5 år.

Der er ingen andre, der samler og udgiver regnskabstal for skovbruget. Private Skoves Økonomi er derfor et unikt og vigtigt politisk redskab. Uden den ville det ikke være muligt at dokumentere skovbrugets økonomiske situation, og mange af vores argumenter i debatten om centrale skovpolitiske spørgsmål vil miste deres styrke.

Det er let og enkelt at indberette

Alle indberetninger behandles fortroligt, og det er kun de aggregerede tal, der offentliggøres i hovedpublikationen. Ved at indberette får du adgang til særudgaven af publikationen, hvori tallene for de enkelte ejendomme kan ses i anonymiseret form. Her kan du sammenligne økonomien for din skovejendom med økonomien i andre sammenlignelige skovejendomme.

For langt de fleste er det ikke så svært at deltage. Når regnskabet for skovdriften er lavet, kan du sammen med en hugststatistik og en arealopgørelse hurtigt klare indberetningen via den elektroniske indberetningsside.

Har du ikke deltaget tidligere, kan du få et brugernavn og en adgangskode ved at skrive til Frederik Falk-Sørensen på mail: ff@danskskovforening.dk

Indberetningen foregår på http://psoregnskab.azurewebsites.net/, hvor et skema skal udfyldes. Der findes vejledninger i skemaet ved de enkelte felter, og data gemmes løbende, mens der foregår automatisk datakontrol gennem hele forløbet.

Har du indberettet til Private Skoves Økonomi inden for de sidste 5 år, skulle du gerne have modtaget en mail med brugernavn og adgangskode. Er det ikke tilfældet så kontakt os, og vi vil hjælpe dig med den nødvendige information.