Indberet til Private Skoves Økonomi 2023

Private Skoves Økonomi 2022 viste en fortsat økonomisk fremgang i skovbruget, med det højeste overskud i ti år. Nu kan du hjælpe Dansk Skovforening med at opdatere skovbrugets økonomi med nye tal for år 2023, så arbejdet for gode rammevilkår for erhvervet kan fortsætte.

Foto: Colourbox

Private Skoves Økonomi er udgivet siden 1938 og er et vigtigt og stærkt redskab i Dansk Skovforenings politiske arbejde.

Der er ingen andre, der samler og udgiver regnskabstal for skovbruget, og Private Skoves Økonomi er derfor unik. Uden den ville det ikke være muligt at dokumentere skovbrugets økonomiske situation, og mange af vores argumenter i debatten om centrale skovpolitiske spørgsmål ville miste sin styrke. Ligeledes indgår publikationen i vores samarbejde med forskningsinstitutioner, hvor tallene danner grundlag for centrale beregninger.

God økonomi i skovbruget

Private Skoves Økonomi 2022 viste en fortsat økonomisk fremgang i skovbruget, med det højeste overskud i ti år. På nedenstående figur ses resultaterne for 2022, medregnet gennemsnitsrenten for jordbrug i en modelberegning med belåning af 50 procent af den gennemsnitlige offentlige vurdering.

Oversigt over indtægter, udgifter og overskud i 2022 for de private, danske skove.

Er du medlem af Dansk Skovforening, kan du se publikationen på Dansk Skovforenings hjemmeside for de seneste 5 år.

Brug for flere indberettere

Efter flere år med faldende tilslutning til regnskabsstatistikken vendte udvikling sidste år med en stigning på otte skove og 4.017 ha sammenlignet med 2021. Vi er dog ikke i mål og opfordrer derfor alle skovejere til at indberette deres regnskabstal. Et større datagrundlag vil øge validiteten af vores data og dermed styrke vores politiske arbejde for gode rammevilkår for skovbruget.

Det er let og enkelt at indberette

Alle indberetninger behandles fortroligt, og det er kun de aggregerede tal, vi offentliggør i hovedpublikationen. Ved at indberette får du adgang til særudgaven af publikationen, hvori tallene for de enkelte ejendomme kan ses i anonymiseret form. Her kan du sammenligne økonomien for din skovejendom med økonomien i andre sammenlignelige skovejendomme.

For langt de fleste er det ikke så svært at deltage. Når regnskabet for skovdriften er lavet, kan du sammen med en hugststatistik og en arealopgørelse hurtigt klare indberetningen via den elektroniske indberetningsside.

Har du ikke deltaget tidligere, kan du få et brugernavn og en adgangskode ved at kontakte Frederik Falk-Sørensen på mail: ff@danskskovforening.dk

Indberetningen foregår på siden her, hvor du skal udfylde et skema. Der er vejledninger i skemaet ved de enkelte felter, og data gemmes løbende, mens der foregår automatisk datakontrol gennem hele forløbet.

Har du indberettet til Private Skoves Økonomi inden for de sidste 5 år, skulle du gerne have modtaget en mail med brugernavn og adgangskode. Er det ikke tilfældet så kontakt os, og vi hjælper dig med den nødvendige information.