Indien lemper regler for import af træ

Efter en stor indsats fra de danske plantesundhedsmyndigheder og Skovforeningens handelsselskab DSHwood har Indien nu ændret sin lovgivning. Kævler kan igen eksporteres til Indien uden forudgående behandling.

Af hensyn til plantesundheden har Indien i længere tid krævet at kævler og andre produkter skal sprøjtebehandles inden de kan importeres. Indiens myndigheder har i en overgangsperiode tilladt behandling med andre midler end methylbromid da EU forbyder brug af dette stof.

Efter en stor indsats fra både de danske plantesundhedsmyndigheder og Skovforeningens handelsselskab DSHwood er der nu fundet en varig løsning på problemet:

Kævler og andre produkter kan eksporteres til Indien uden forudgående behandling i eksportlandet. Indien har ændret sin lovgivning og accepterer nu import af ubehandlet træ hvis træet behandles med methylbromid i importhavnen. Denne behandling skal foretages af autoriserede firmaer.

Ændringen vil lette logistikken og håndteringen af eksportpartierne i Danmark, hvilket vil holde omkostningerne ved eksport nede.