Information om risiko for spredning af sygdomme til dyr via madrester

Fødevarestyrelsen opfordrer til at skovbruget informere skovens medarbejdere om faren ved at overføre alvorlige, smitsomme dyresygdomme via mad, madrester og mademballage indført til Danmark fra andre lande.

Når udenlandske skovarbejdere medbringer mad fra deres hjemland og bruger maden i deres madpakker, udgør madrester og emballage fra disse madpakker en særlig stor risiko, hvis det efterlades i naturen. Derfor skal alle madrester og al emballage smides i affaldsspande, så dyr ikke kommer i kontakt med det. Mest sikkert at man beder sine udenlandske medarbejdere om at lade kødprodukter blive hjemme, når de drager til Danmark for at arbejde, som Landbrug & Fødevarer tidligere har opfordret til.

Kommer afrikansk svinepest til Danmark, vil det få store økonomiske konsekvenser for dansk eksport. Fødevarestyrelsen skriver:

Afrikansk svinepest (ASF) er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer og aldre af svin, herunder vildsvin. ASF kan ikke smitte til mennesker. ASF virus er meget modstandsdygtig, og virus kan overleve op til 9 måneder i forarbejdede fødevarer som f.eks. pølser. Virus kan spredes ved direkte kontakt mellem syge og raske svin eller vildsvin, men smitten kan også overføres indirekte, f.eks. hvis svin eller vildsvin æder madrester med afrikansk svinepest.

Sygdommen er spredt over store afstande i EU, hvor mennesker har medbragt inficeret kød, som er blevet ædt af svin eller vildsvin. Sygdommen har siden 2014 spredt sig fra Hviderusland til flere EU-lande og findes i dag i Belgien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ungarn, Rumænien, Slovakiet og Italien.

Læs Fødevarestyrelsen informationsbrev til skovbruget om risiko for spredning af sygdomme til dyr via madrester (PDF-fil).

Gratis informationsmateriale

Til oplysning om risiko for spredning sygdomme til dyr stilles følgende informationsmateriale gratis til rådighed:

Folder

Fødevarestyrelsen har lavet en folder om risiko for afrikansk svinepest i mad og madrester (PDF-fil). Folderen kan frit printes og udleveres. Folderen kan også gratis bestilles ved at skrive til Fødevarestyrelsen, Dyresundhed på e-mailadressen: 14@fvst.dk.

Skilt

Download skilt der advarer om afrikansk svinepest (PDF-fil) på flere forskellige sprog. Skiltet kan frit printes og ophænges, fx i medarbejdernes opholdsrum.

Plakater

Hent gratis plakater der kan printes og ophænges. Plakaterne er på mange forskellige sprog og kan downloades på Europa-Kommissionens hjemmeside:

Plakat der frit kan downloades.