Ingen løsning for særlige mountainbikespor

En del skovejere vil gerne anlægge særlige spor til mountainbikere. Men loven giver ikke mulighed for at begrænse færdsel på sporene til mountainbikere. Derfor kan Dansk Skovforening fortsat ikke generelt anbefale skovejere at anlægge særlige spor i skovene. Lederen fra Skoven 8, 2018.

Som reglerne er nu, kan Dansk Skovforening ikke anbefale skovejere at anlægge særlige mountainbikespor i skovene.

Skovene anvendes i stigende grad til mange forskellige friluftsaktiviteter. Den udvikling giver både et behov for at etablere nye faciliteter og et behov for redskaber til at kunne adskille forskellige typer af færdsel.

Skovejere har især behov for at kunne skille mountainbikeryttere fra andre typer af gæster, dels for at undgå konflikter, dels for at give bedre muligheder for mountainbikerytterne. Der er mange lokale konflikter mellem mountainbikere og andre af skovens gæster. Konflikten har i medierne fået navnet ”krigen i skoven”.

Dansk Skovforening har igennem en årrække arbejdet for at få ændret reglerne for adgang til særligt etablerede mountainbikespor. Vi har sammen med Friluftsrådet anbefalet at anlægge særlige spor til mountainbikeryttere for at mindske konflikterne mellem skovens forskellige brugergrupper.

Juraen står i vejen for nye spor

I 2016 vurderede myndighederne i en konkret sag at en skovejer ifølge loven ikke må forbeholde nye spor for bestemte typer af færdsel, og at sporene i øvrigt ikke lovligt kan nedlægges igen med mindre det sker som led i driften.

Den juridiske tolkning overraskede os. Derfor frarådede vi ejerne at anlægge særlige mountainbikespor.

Skovejerne har brug for juridisk sikkerhed for at særlige mountainbikespor og andre anlæg kan forbeholdes én bestemt brugergruppe. Ellers har sporene ingen værdi i forhold til at håndtere konflikterne mellem brugergrupperne. På samme måde skal et særligt spor kunne nedlægges igen, så en skovejer ikke er forpligtet til at opretholde et særligt udlagt spor til evig tid.

Vi har i flere omgange opfordret forhenværende miljø- og mødevareminister Esben Lunde Larsen til at ændre reglerne, så loven ikke hindrer skovejernes motivation for fx at udlægge nye mountainbikespor. Vi har præsenteret vores forslag til en lovændring, som vil give skovejerne denne mulighed. Det vil være et fornuftigt skridt både for mountainbikeentusiaster og for de skovgæster, som ikke ønsker at møde mountainbikere.

Ministeren anerkendte i første omgang behovet og har undervejs opfordret Skovrådet til at drøfte behovet og en mulig løsning.

Imidlertid vurderer Friluftsrådet nu at der ikke er et pres fra rådets medlemmer for at skabe flere muligheder for mountainbikere. Der etableres mange nye spor, og bl.a. er Naturstyrelsen i gang med at etablere et landsdækkende net af spor på statens arealer.

På den baggrund meddelte den daværende miljøminister på vores seneste møde, at overvejelserne om en regelændring er droppet.

Kan ikke anbefale anlæg af spor

Vi må konstatere at Friluftsrådet ikke mener at private skovejerne har brug for at kunne anlægge flere mountainbikespor, da brugergruppens behov allerede bliver tilgodeset.

Vores forslag til en regelændring der giver skovejerne bedre muligheder for at efterkomme specialiserede ønsker fra skovens brugergrupper og mindske konflikterne mellem brugergrupper er samtidig lagt i skuffen.

Det er naturligvis den enkelte skovejere som beslutter om grundlaget for at anlægge særlige faciliteter for friluftslivet er til stede. Som reglerne er nu kan vi fortsat ikke generelt anbefale skovejere at anlægge særlige spor i skovene.