Ingen skrotpræmie for brændeovne

Der kommer alligevel ingen skrotningspræmie for brændeovne. Gamle brændekedler sviner mere, så de får skrotpræmien.

Der kommer ingen skrotningspræmie for brændeOVNE selv om det forlød sådan fra Regeringen i august. Men der kan i 2008 og 2009 måske komme en skrotningspræmie til gamle forurenende brændeKEDLER. Det forventes besluttet i foråret 2007.

Som en del af den nye finanslov har Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti aftalt en indsats imod partikelforurening. En del af indsatsen rettes mod forurening fra brændefyring i private hjem.

I 2007 er afsat 1,5 millioner kr til at styrke informationen om korrekt fyring.

I 2008 og 2009 er afsat 16 millioner kroner årligt til andre initiativer til at nedbringe forureningen fra brændefyring i private hjem.

Pengene kan blandt andet bruges til en skrotningsordning for gamle forurenende brændekedler. Pengene kan også bruges til at fremme udviklingen af tekniske løsninger, fx partikelfiltre.

Men der bliver ingen skrotningsordning for gamle brændeovne. En skrotningsordning for brændekedler giver nemlig langt mere miljø for pengene.

Læs også vores side om brænde, her kan du finde skove der sælger brænde direkte fra skoven og gode tips i vores store brændeguide.