Ingen udvidelse af adgangen til byggeri i skov foreløbig

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udskyder ændringen af skovlovens byggeribestemmelser på ubestemt tid.

Regeringen havde varslet et forslag til ændring af Skovlovens regler for byggeri til slutningen af februar, men nu har Esben Lunde Larsen valgt at udskyde ændringen på ubestemt tid, skriver Altinget.

Forslaget ville lempe reglerne for byggeri på en række områder, og særligt ønskede ministeren at skabe bedre vilkår for friluftslivet.

Men inden regeringen rigtig var kommet i gang med at diskutere mulige ændringer, mødte ideerne stor modstand fra særligt Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen.

Ministerens ideer blev ellers bakket op af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og mange borgmestre rundt i landet, mens den sidste part i den nye regering – de Konservative – ønskede, at Skovrådet blev involveret.

Som sagt så gjort, og der er nu sat en proces i gang i Skovrådet, som skal afdække behovet for ændringer i skovloven. Ikke kun i forhold til byggeri, men i det hele taget. Desværre betyder det manglende nationale skovprogram og dermed en ramme for regeringens skovpolitik, at denne proces kan trække ud.

Skovforeningen er ærgerlige over udskydelsen og havde gerne set reglerne for byggeri ændret hurtigere. Reglerne for byggeri er utidssvarende og ufleksible og trænger til, at der bliver set på dem med friske øjne.