Inspirationskatalog til mountainbikeområde

Friluftsrådet har udarbejdet et inspirationskatalog til mindskning af konflikterne i forbindelse med mountainbikekørsel.

Skovejere og andre brugere af skoven oplevere desværre ofte at støde ind i en mountainbikerytter der kører uhensigtsmæssigt eller i nogle tilfælde decideret ulovligt. Derfor har Friluftsrådet i samarbejde med mange bruger- og lodsejerorganisationer, herunder Dansk Skovforening samt offentlige myndigheder udarbejdet et inspirationskatalog til mindskning af konflikter i forbindelse med mountainbikekørsel Åbn PDF dokument (pdf-fil).

Kataloget giver en række eksempler på konkrete initiativer, der lokalt har været medvirkende til at mindske konflikterne og øge samarbejdet herom.

Skovforeningen har bidraget med indspil til kataloget og vi mener, at ethvert initiativ, der kan være medvirkende til at mindske konflikterne mellem MTB-ryttere og andre brugere af skoven samt lodsejerne skal hilses velkomment.

Vi håber, at kataloget kan ramme MTB-rytterne bredt og herunder også nå ud til de uorganiserede MTB-ryttere, der givetvis er dem, der giver anledning til de største konflikter, men samtidig er de vanskeligste at nå ud til gennem kampagner og lignende.

Skovforeningen har også udarbejdet gode råd til skovejere omkring håndtering af ulovlig kørsel.