Intern økonomi og medlemsadministration holder flyttedag

Dansk Skovforening har indgået en aftale om outsourcing af økonomi og medlemsadministration. Det har vi gjort for at opnå besparelser i vores driftsomkostninger, og vi har indgået en aftale med Patriotisk Selskab om, at de fra og med 2021 leverer ydelserne.

Fremover vil det være regnskabsmedarbejder Louise Sunny Hansen, som skal kontaktes vedrørende bogholderi, regnskab og medlemsadministration. Louise kan kontaktes pr. e-mail på regnskab@skovforeningen.dk og telefon 5458 2128. Velkommen til Louise.

Samtidig siger vi farvel til regnskabschef Susie Jensen, som stopper i Dansk Skovforening. Susie har været ansat siden 2009 og har med stor omhyggelighed og sikkerhed varetaget funktionen som regnskabschef. Vi skylder Susie stor tak for gennem mange år loyalt at have styret Dansk Skovforenings økonomi og medlemskontakt, og vi ønsker Susie god vind fremover.