Intet nyt for skovene i Regeringens udkast til finanslov

Regeringen fremlage i går sit udspil til finanslov for 2012. Desværre et noget skuffende udspil set fra skovbrugets side.

De seneste finansloves manglende satsninger på skov er fastholdt i Regeringens udspil til finanslov for 2012. Selvom det næppe var forventeligt, at Regeringens finanslovforslag for 2012 ville indeholde midler til gennemførelsen af Skovpolitisk Udvalgs anbefalinger, da der ikke er ført politiske forhandlinger om disse endnu, er forslaget skuffende.

Kun penge til Natura 2000 og skovrejsning

På trods af, at der i afsnittet om privat skovbrug står, at:

Det er formålet inden for aktivitetsområdet at øge og forbedre skovarealet, herunder andelen af løvskov, at fremme udnyttelsen af eksisterende skove herunder sikre genplantning efter stormfald samt sikre naturskovsarealer gennem direkte tilskud er der hverken afsat midler til fremme af løvskov, til fremme af udnyttelsen af de eksisterende skove eller til sikring af naturskovsarealer gennem direkte tilskud.

Der er i finanslovforslaget således – nøjagtig som i finansloven for i år – alene tale om tilskud til sikring af skov i Natura 2000 områder (42,0 mill.kr) samt til privat skovrejsning på landbrugsjord (72,6 mill.kr).

Som noget nyt er der indført tilskud til privat skovrejsning som erstatningsskov i forbindelse med etableringen af testcenteret for vindmøller i Østerild. Der er over 5 år således afsat 10,9 mill.kr hertil.