Intet stormfald i denne omgang

Skovforeningen har efter stormen natten mellem mandag 7. og tirsdag 8. februar søgt afklaret om der er sket stormfald i skovene. Tilbagemeldingerne er entydige:

Der er væltede og knækkede enkelttræer, men der er ikke faldet skov over større flader.