Investering i ny træpillefabrik

DTE er i gang med etablering af ny træpillefabrik ved DTE’s savværk i Ribe.

Med baggrund i generelt større forbrug af træpiller vil DTE fremover bearbejde alle savværkets biprodukter til træpiller, således at der efter træpillefabrikkens indkøring, ikke vil være biprodukter fra savværket, der skal sælges til andre formål, det rene flis og savsmuld vil blive forarbejdet til piller.

Bark samt resttræ vil blive anvendt til energi for tørringsprocessen.

DTE vil fremover i nærområder have mulighed for at købe bredere sortimenter i råtræ, idet det træ, som ikke egner sig til opskæring, vil blive brugt til energiformål, enten til tørring i træpilleproces-sen eller til savværkets tørrekamre, som også er under yderligere udbygning, idet at størsteparten af træemballageproduktionen skal ovntørres og varmebehandles.

Produktionen på pillefabrikken vil være ca. 40 tusinde ton om året med mulighed for væsentlig kapacitetsforøgelse.

Der vil blive opsat siloer med lagerkapacitet på ca. 4 tusinde ton, og alle piller vil kunne sækkes og palleteres i fuldautomatisk anlæg.

DTE vil producere en kvalitetspille, som vil blive markedsført som den rene træpille af råvarer direkte fra skov til savværk og træpilleproduktionen.

Med investeringen i træpilleproduktion har DTE fået et savværksskoncept, som udnytter alt træ uden ekstra transportomkostninger af biprodukter, som hidtil har været en udgift på ca. 7.0 mio. kr. om året, hvilket også er medvirkende til, at investeringen i træpilleproduktion vil fremtidssikre savværksproduktionen i Ribe.

Der forventes fuld produktion af træpiller pr. 1. oktober 2006.