Invitation: Fremtiden skal bygges i træ

Chora Connection inviterer til en stor international konference med særligt fokus på at fremme anvendelsen af træ inden for byggeri og design. Konferencen afholdes i København den 27. oktober.

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof og vil få en stadig stigende betydning i fremtidens fossilfrie samfund.

Skovforeningen arbejder løbende for at flere skal lære at anvende og elske træ som materiale. Fx via Træ.dk som er træbranchens fælles informationsprojekt.

Det har projektet ”Go2WOOD” også arbejdet med siden slutningen af 2015 – med særligt fokus på at fremme anvendelsen af træ inden for byggeri og design.

Chora Connection, som står bag projektet, inviterer nu byggebranchen, design- og arkitektbranchen, skovbruget, skovindustrien m.fl. til en stor international konference i København den 27. oktober.

Formålet med dagen er at samle viden om hvordan træ kan integreres bedre i dansk design og byggeri til gavn for hele samfundet; virksomheder såvel som forbrugere.

Inspireret af skoven – et sted med rig biodiversitet, mulighed for rekreative aktiviteter og ikke mindst en bæredygtig produktion af træ – præsentere Chora Connection et fint program på konferencen. Om formiddagen vil der være oplæg om hele værdikæden fra skoven til produkt, mens eftermiddagen byder på tre case-præsentationer og skal udgøre en platform for etablering af nye tværdisciplinære samarbejder.

Foruden workshops, paneldebatter og oplæg om design, byggeri, træ og bæredygtighed, er den canadiske arkitekt Michael Green inviteret med som taler: