Invitation til PEFC-revision

Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard. Første møde 26. oktober.

Skovforeningen inviterer alle medlemmer til at deltage i den referencegruppe som skal formulere Skovforeningens konkrete ønsker til PEFCs kommende danske skovstandard.

Referencegruppens arbejde

Referencegruppen ledes af godsforvalter Niels Otto Lundstedt, Dønnerup. Han vil endvidere repræsentere Skovforeningen i PEFCs arbejdsgruppe hvor standarden vil blive forhandlet og udviklet sammen med PEFCs øvrige medlemsorganisationer.

Referencegruppen mødes første gang tirsdag den 26. oktober kl. 13.00 på Dønnerup, Dønnerupvej 18, 4450 Jyderup.

Gruppen forventes at afholde yderligere ca. 3 møder i løbet af 2011, alt efter hvordan gruppens medlemmer selv vælger at tilrettelægge arbejdet i forhold til forløbet af PEFCs revisionsproces.

Referencegruppen afslutter sit arbejde når revisionen af den danske PEFC-skovstandard er endeligt afsluttet.

Gruppen får sekretariatsbistand fra Skovforeningen.

Referencegruppens mandat

Referencegruppen skal formulere det konkrete mandat som Niels Otto Lundstedt medbringer til forhandlingerne i PEFCs arbejdsgruppe til udvikling af ny skovstandard.

Referencegruppen refererer til Skovforeningens bestyrelse.

Skovforeningens mål for den kommende PEFC-skovstandard

Skovforeningens bestyrelse tilstræber at den kommende PEFC-skovstandard bliver:

  • Bæredygtig. Det vil sige at standarden skal beskrive en skovdrift som beskytter og udvikler skovenes produktion af træ, biodiversitet, oplevelser, rent grundvand og mange andre værdier – og som muliggør at kommende generationer kan nyde godt af disse værdier i mindst samme omfang som vores generation. Skovdriften skal desuden opfylde de europæiske regeringers fælles definition af bæredygtig skovdrift i den såkaldte MCPFE-proces.

  • Rummelig og billigere end nu. Danske skoves omkostninger ved at blive certificeret er tilsyneladende større end for skove i andre lande. Skovforeningen tilstræber at revisionen gør det billigere for danske skove at blive certificeret så de kan konkurrere på lige vilkår med skovene i vore nabolande.

Tilmelding til gruppen

Medlemmer der er interesseret i at deltage i referencegruppen, bedes henvende sig til direktør Jan Søndergaard på js@skovforeningen.dk.