Invitation til tre medlemsmøder i november

Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november - om revisionen af PEFC’s skovstandard, arbejdet i regeringens Skovpolitiske Udvalg, Danmarks brug af træ til energi i fremtiden samt de kommende Natura 2000- og vandplaner. Gratis deltagelse .

Skovforeningen afholder tre medlemsmøder i november. På alle tre møder vil disse emner blive diskuteret:

1. Revision af PEFC’s skovstandard.

 • Hvordan bliver processen?
 • Hvad gør Skovforeningen?
 • Hvordan kan Skovforeningens medlemmer påvirke arbejdet?

2. Fremtidens politik for de danske skove.

 • Hvad sker der i Skovpolitisk Udvalg?
 • Hvad gør Skovforeningen?
 • Hvilke resultater forventer vi?

3. Fremtidens anvendelse træ til energi.

 • Hvad anbefaler Klimakommissionen?
 • Hvad gør Regeringen?
 • Hvad gør Skovforeningen?

4. Natura 2000- og vandplanerne (sendt i høring 4. oktober).

 • Hvilke indflydelsesmuligheder har skov- og naturejerne?
 • Hvad kan Skovforeningen hjælpe ejerne med?

Tid og sted for møderne

Møderne afholdes således:

 • Onsdag 3. november kl. 10.00-12.00 på Rindsholm Kro, Gl. Aarhusvej 323, 8800 Viborg.
 • Onsdag 3. november kl. 14.00-16.00 i Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus, Stationsvej 3, 7000 Fredericia.

 • Tirsdag 9. november kl. 14.00-16.00 i Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle.

Tilmelding

Deltagelse i møderne er kun for Skovforeningens medlemmer – og gratis. Af hensyn til arrangementerne, beder vi om tilmelding på forhånd til dj@skovforeningen.dk – senest mandag 1. november.