Invitation til workshop om adgangsregler

Friluftsrådet inviterer til workshop om de gældende adgangsregler. Der er 6 workshops fordelt rundt i landet.

Som en del af kampagnen ”Oplev mere – brug naturen”, inviteres skovejere og landmænd til workshops om adgangsreglerne i det åbne land og skovene.

En undersøgelse fortaget af Friluftsrådet viser, at mange mennesker ikke kender reglerne for, hvor og hvordan man må færdes i det åbne land. For eksempel viser undersøgelsen, at det kun er 40% der ved at det er tilladt at færdes til fods og cykle på veje og stier i privatejede skov.

Men hvor godt kender du selv reglerne? Og hvor er de hyppigste misforståelser?
Det kan du blive klogere på ved at deltage i en af de 6 workshops som Friluftsrådet afholder.

Workshoppen vil give en grundlæggende indføring i de regler og bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen, som regulerer offentlighedens adgang til naturen. Workshoppen vil også pege på potentielle konfliktområder, relevante cases mv.

Som oplægsholder på workshoppen er inviteret fuldmægtig i Miljøstyrelsen cand.jur. Chloe Rubin.

Målgruppen for de 6 workshops er personer, der:

  • Er skovejer eller landmand og som gerne vil vide mere om, hvad folk kan og må på dine arealer.
  • Arbejder med adgangsregler, naturformidling og naturvejledning i en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, på naturcentre, naturskoler mv.
  • Arbejder med adgangssager og adgangsregler i kommuner.
  • Er frivillig i en forening eller klub, fx spejderleder, turleder, arrangør af naturoplevelser mv.

Deltagelse i en af de 6 workshops er gratis og tilmelding via Friluftsrådets hjemmeside, hvor du også kan finde mere information om tid og sted, samt program.

Skovforeningen bakker op om kampagnen

At alle kender reglerne for færdsel i det åbne land og skovene er afgørende for at sikre, at både lodsejere og naturgæster får de bedst mulige oplevelse i naturen. Ved at kende og efterleve reglerne kan mange konflikter undgås.

Derfor bakker Skovforeningen op om kampagnen ”Oplev mere – brug naturen”, der har til formål oplyse om de gældende adgangsregler til naturen.