Jægere vil betale for arealer til hundetræning

Jærgerforbundet opfordrer lodsejere til at hjælpe hundefolket ved at stille egnede arealer til rådighed til træningsformål.

I Jægerforbundets blad Jæger er nummer 11 opfordres lodsejere til at hjælpe hundefolket – de efterspørger egnede trænings- og prøvearealer.

Egnede jagthunde er en forudsætning for at kunne drive jagt i Danmark. En egnet jaghund kan ikke optrænes alene på tætklippede offentlige sportspladser eller hjemme i parcelhushaven. Det kræver langt mere varieret terræn

Krav til arealerne

En apporterende hund skal kunne apportere både på land og i vand ligesom apportering af skudt vildt ofte kræver at hunden kan og vil passere forskellige terrænskifter.

Træning af hunde til at opspore anskudt vildt, der kan løbe mere end en kilometer væk, kræver ligeledes store terræner.

Jægerforbundet opfodrer derfor lodsejere til at være velvillige til at stille arealer til rådighed. Har du et egnet areal så kontakt evt Dansk Kennel Klub, der kan henvise dig til de lokale specialklubber eller spørg dig frem i lokalområdet.

Medlemmer er også altid velkomne til at kontakte Skovforeningen for råd og vejledning om fx jura.