Jagt i områder med fugleinfluenza

Fødevarestyrelsen har på Skovforeningens foranledning ændret reglerne for jagt i områder med udbrud af fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen indførte i 2005 en række restriktioner for jagt ved udbrud af fugleinfluenza. Formålet er at forhindre sygdommen i at sprede sig.

Skovforeningen har bedt Styrelsen revurdere reglerne, og det har medført en lempelse når det gælder lavpatogen (= mindre smitsom) fugleinfluenza..

Hidtidige regler

Reglerne skelner mellem udbrud af fugleinfluenza i tamme besætninger og i vilde bestande. Yderligere skelnes mellem højpatogene og lavpatogene udbrud. Reglerne har hidtil været:

  1. Ved fund af højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle: Jagt, udsætning og indfangning af vilde fugle er forbudt i både beskyttelses- (3 km) og overvågningszonerne (10 km).

  2. Ved udbrud af højpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ: Udsætning af fjervildt er forbudt i zonerne (3 og 10 km). Jagt og indfangning er ikke forbudt på forhånd, men vil bero på en vurdering i den aktuelle situation.

  3. Ved udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ: Jagt og udsætning er forbudt i spærrezonen (1 km).

Er stor del af lovgivningen om bekæmpelse af fugleinfluenza er bestemt af EU. Det betyder at Fødevarestyrelsen skal følge disse bestemmelser.

EU-lovgivningen har således fastsat kravet om jagtforbud ved højpatogen fugleinfluenza i vilde fugle og har også fastsat muligheden for jagtforbud ved højpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ.

Lavpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ: Jagtregler lempes

EU-lovgivningen har derimod ingen bestemmelser om indskrænkninger i jagten i områder med lavpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ. Her har de danske myndigheder valgt at indføre yderligere foranstaltninger.

Det kan synes ulogisk da man ikke har indført et generelt forbud mod jagt ved højpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ, jvf. punkt 2. Det har Fødevarestyrelsen nu anerkendt og har efter Skovforeningens henvendelse ændret reglerne:

Fremover er der ikke forbud mod jagt inden for spærrezonen ved et udbrud af lavpatogen aviær influenza.

Højpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ: Et jagtforbud vil afhænge af situationen.

Med hensyn til et jagtforbud i områder med udbrud af højpatogen fugleinfluenza i tamfjerkræ, så ønsker Fødevarestyrelsen som udgangspunkt et jagtforbud i zonen (beskyttelses- og overvågningszonen) indtil smittevejen til en besætning er afklaret. Hvis smitten kommer fra vilde fugle, vil det ikke være hensigtsmæssigt at tillade jagt i området, mens hvis smitten skyldes kontakt til en anden smittet besætning, vil forbudet nok ikke være blivende. Et fortsat jagtforbud vil altså bero på den aktuelle situation, på situationens udvikling og på afklaring af smittevejen.

Skovforeningen håber at Fødevarestyrelsen vil administrere reglerne så smidigt at mulighederne for jagt i områder hvor der konstateres fugleinfluenza, indskrænkes mindst muligt.