Jagten er en god historie

Skovforeningen har sammen med Jægerforbundet og Tolvmandssektionen indledt et langsigtet kommunikationsarbejde om jagt. Formålet er at øge danskernes forståelse og interesse for jagt, at aflive myter og at styrke jagtens udøvere i deres naturforvaltning.

Når jagt bliver drevet klogt, har det enorm værdi for naturen:

Jægerne er med til at udvikle en natur der rummer et rigt og varieret dyreliv. Og jægerne bidrager afgørende til skovenes økonomiske bæredygtighed og dermed til skovenes generelle mangfoldighed og bæredygtighed. En bæredygtig jagt, hvor jagten bidrager til mere natur, er netop kernen i aftalerne på jagtområdet, fx i Vildtforvaltningsrådets forlig om udsætninger.

Der er blod i jagt

Men der er blod i jagt. Det er ikke mærkeligt at tanken om jagt kan fremkalde stærke og dårlige følelser hos de millioner af danskere der ikke selv kunne drømme om at dræbe et dyr. Uanset hvor godt jagten gennemføres – både etisk, juridisk, biologisk og sundhedsmæssigt – vil der altid være en kulturkløft mellem jægere og ikke-jægere.

Og der vil altid være en presse som søger at dyrke konflikter, stærke følelser og blod. Og politikerne vil altid interessere sig for de konflikter og følelser der tiltrækker den største opmærksomhed og de største vælgergrupper.

Det indebærer en konstant risiko for at jagtens muligheder bliver indskrænket. Også med indskrænkninger der ikke er etisk, juridisk, biologisk eller sundhedsmæssigt velbegrundede.

Indtil videre har jagt og jægere et godt omdømme i Danmark, også blandt langt de fleste ikke-jægere. Lodsejerne og jægerne må gøre en aktiv og forebyggende indsats for at det bliver ved på den måde.

Ude på de enkelte ejendomme må ejerne og jægerne følge de anbefalinger som Skovforeningen sammen med flere andre organisationer har udsendt. Det drejer sig blandt andet om udsætninger og behandling af nedlagt vildt.

Et langsigtet kommunikationsarbejde

På det nationale plan har Skovforeningen sammen med Danmarks Jægerforbund og Dansk Landbrugs Tolvmandssektion indledt et langsigtet kommunikationsarbejde om jagt. Formålet er at øge befolkningens forståelse og interesse for jagt, at aflive myter og fordomme og at udvikle jagtens udøvere til at blive kompetente naturforvaltere der sikrer at jagten bidrager med mere natur.

Jo mere ikke-jægere ved om jagt, om jagtens forudsætninger og om jagtens betydning for naturen, desto større accept får jagten.

Arbejdet finansieres af private bidragydere, og indsamlingen af penge fortsætter i de kommende måneder og år. Det er afgørende at arbejdet får mulighed for at strække sig over mange år for at opnå varige resultater.

Skolematerialer

Skoven i Skolen har lavet nye undervisningsmaterialer om jagt. Det er første skud på stammen i dette samarbejde om at skabe større forståelse og interesse for jagt i hele befolkningen.

Materialerne er frit tilgængelige på hjemmesiden. Læs dem. Fortæl venner og bekendte om dem. Foreslå den lokale skole at bruge dem. Og tilbyd skoleklasser at komme på besøg på en jagtdag.

God fornøjelse.